صیدآبادی های مقیم تهران

تعداد زیادی از صیدآبادی ها در تهران به خصوص در شهرک ولی عصر ساکن هستند . با توجه به جمعیت حداکثریی که در شهرک ولی عصر هستند اجتماع این همشهریان عموما در حسینیه ای که در خیابان یاران از سالهای پیش توسط بزرگترهایی همچون حاج اصغر طاهری بخش و مرحوم حسینقلی صیدآبادی و حاج عباس طاهری بخش  و ... ( که نام شان از قلم افتاده )بنا شده و تاکنون محلی برای اجتماع همشهریان بوده و هست . در این حسینیه فعالیت های زیادی در ماه هایی از سال صورت میگیرد که اوج آن در ماه  رمضان و محرم صورت می گیرد و مراسم و برنامه های مناسبی برگزار می شود که قابل تحسین و شایسته می باشند .

در طول این سالها صندوق قرض الحسنه ای تشکیل داده شد که با عضویت همشهریان این صندوق رونق گرفته و به اعضای خود وام می دهد و گوشه ای از مشکلات آنها را برطرف میکند .

حسینیه دامغانی ها جهت عزاداری محرم سال 93

محرم 92

  

 

/ 0 نظر / 28 بازدید