از بین ما رفته ها

لطفا عکس های قدیمی را با مختصر توضیحات در مورد سال آن بفرستید و ...تا مرور خاطرات باشد (و طلب آمرزش برای اموات) .موس را روی عکس نگهدارید نام صاحب عکس را خواهید دید .

مرحوم سید حسن میرجبرئیلی (پدر حاج سید ابوالقاسم و سید محمود)

   

             

 

     

      

 

       

 

   

               

 

/ 0 نظر / 19 بازدید