هواداران وبلاگ

در این صفحه افرادی که تمایل به عضویت به عنوان هوادار وبلاگ صیدآباد دارند در قسمت نظرات مشخصات خود را درج کنید تا در این صفحه به نمایش گذاشته شود ( در صورت تمایل این اطلاعات را ذکر کنید ) :

نام نام خانوادگی نام پدر  تحصیلات  ت ت /سن  رشته تحصیلی شغل  ساکن در... مرتضی طاهري بخش علي اكبر   فوق ليسانس  38 مخابرات  كارمند  تهران   ابوالفضل  نظربیکی  اسماعیل  لیسانس  34  الکترونیک کارمند  تهران فاطمه رجب فردی محمدعلی دیپلم 30 تجربی خانه دار تهران زکریا رجب فردی یحیی دیپلم 42 فنی حرفه ای کارمند تهران  محسن رجب فردی  محمدعلی   لیسانس 34  علوم تربیتی  کارمند   سمنان  حسین  جیرانی  عباس  لیسانس  24  نرم افزار  کارمند  تهران  محمد صیدآبادی   رضا  لیسانس  28   فیزیک  بازار کامپیوتر تهران   حسین رجب فردی  حسن   دانش آموز 14 ----  دانش آموز  دامغان  حسین  مزرعی  احمد   دیپلم 27   برق کارمند   تهران عباس صادقچه خلیل دیپلم 42 تجربی دهیار صیدآباد صیدآباد  مجتبی  رجب فردی  محمدعلی   دیپلم  24 فنی حرفه ای   جویای کار  صیدآباد حسین  نظربیگی   اسماعیل  لیسانس 39  حقوق قضایی  کارمند  تهران   مجتبی صیدآیادی   ابوالفضل لیسانس   24 نرم افزار   کارمند تهران  سیداحمد  میرجبرییلی  سیدمحمود  دیپلم  30     کارمند تهران   فرزانه  طاهري بخش  ملک ابراهیم    فوق ليسانس 25    مدرس دانشگاه   تهران  مرتضی ملک صیدآبادی  جلال  کاردانی  26    کارمند   تهران  رحمت  طنابنده  نعمت        کارمند    تهران  عاطفه رجب فردی  زکریا    19     دانشجو   تهران حسین   مزرعی   محمدمهدی   لیسانس   22 مترجمی    تهران   مرضیه نظربیگی  علی دانشجو 26 علوم تربیتی    تهران

حسن

شکرالله

رجب فردی

طابنده

محمدعلی

علی نقی

لیسانس

لیسانس

 40

35

 زبان

انگلیسی

حقوق

کارمند

کارمند 

دامغان

دامغان

محمود

رجب فردی

علی اصغر  دیپلم  1366  علوم انسانی   کارمند  سمنان  سیده نسرین نبوی  سید عبداله   لیسانس  1371    خانه دار سمنان 

/ 0 نظر / 18 بازدید