ششم محرم

هر سال روز ششم محرم این مراسم از مسجد به سمت امامزاده اجرا میشود و علم هایی که تا این شش روز در خانه های اهالی بسته شده اند جمع آوری می شوند .

ششم محرم روز گرامیداشت قاسم بن حسن نوجوان عاشورایی دبستان فاریابی 
بچه های دبستان ازدبستان بانوحه خوانی و سینه زنی تا امامزاده قاسم رفتند.
/ 0 نظر / 21 بازدید