سفر استاندار

درروزدوشنبه 4/6/1392استاندار محترم استان سمنان وفرماندارمحترم دامغان وبخشدارامیراباد ومسئولین ادارات شهرستان دامغان برای افتتاح طرح های عمرانی وارد روستای صیداباد شدند .

ابتدا با حضور درمزار شهدا وزیارت امامزاده قاسم مراسم اغاز شد در ادامه افتتاح طرح دوم هادی روستایی صورت پذیرفت ازبرکات این سفر اختصاص مبلغ سی میلیون تومان جهت ترمیم ساختمان امامزاده و مبلغ بیست میلیون تومان بابت ایجاد بوستان کودک در شهرک صیداباد بود دراین مراسم دهیار محترم صیداباد ( عباس صادقچه )ضمن خیر مقدم به میمهانان گرامی گزارشی از عملکرد دهیاری  وتلاش های بی شائبه شان درطول خدمت در پست دهیاری ارائه نمودند.

امید است اجر تلاش هاوخدمات مخلصانه شان نزد خداوند حق تعالی محفوظ باشد انشاالله 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید