موقعیت جغرافیایی صیدآباد

این روستا در فاصله 20 کیلومتری غرب از شهرستان دامغان ، با طول 54ٌ  ،  9دقیقه و 10 ثانیه ، عرض 36 درجه  ،  2 دقیقه و 30 ثانیه ،1120 متر از سطح دریا ارتفاع دارد : که اختلاف ساعت با تهران 11 دقیقه و 5 ثانیه است و در مسیر جاده دامغان – سمنان واقع گردیده  است .روستای صیدآباد تابع دهستان قهاب صرصر بخش مرکزی شهرستان دامغان می باشد . دهستان حومه در حدود 15 تا 20 کیلومتری غرب شهرستان دامغان در سمت شمال جاده دامغان سمنان واقع شده و شامل روستای صیدآباد ، حجاجی ، دولت آباد ، بخش آباد ، شیر آشیان می باشد . از جنوب غربی به شهر امیریه ، فیروز آباد ، امروان ، عبدالله آباد و از شرق به الله آباد ، حجاجی ، دولت آباد ، قدرت آباد و دامغان منتهی می شود و در قسمت جنوب روستا باغها و زمین زراعی – در قسمت شمالی کویر و کاریز وجود دارد که به سلسله جبال البرز ختم می شود .

دهستان قهاب صرصر در قسمت مرکزی و قهاب رستاق در جنوب بخش واقع شده است . جمع قراء بخش 81 آبادی بزرگ و کوچک و جمعیت آن در حدود 20 هزار نفر است . مرکز بخش قصبه صیدآباد واقع در 21 کیلومتری باختر شهر دامغان و یک کیلومتری شوسه دامغان به سمنان می باشد .  زبان فارسی ، مذهب مسلمان شیعه ، آب از قنات و در حال حاضر از چاه نیمه عمیق ، محصول عمده غلات ، حبوبات ، پسته ، بادام و انـگور و زیارتگـاهی به نام امامزاده قاسم دارد  ... مزارع بخش آباد ، اسماعیل آباد ، احمدآباد  جزء این قصبه اسـت.

/ 0 نظر / 15 بازدید